นเรศ เหล่าพรรณราย

ผู้ก่อตั้ง Ricco Wealth สื่อออนไลน์ด้านการเงินการลงทุน

  • ประสบการณ์ 15 ปีใ นการเป็นสื่อมวลชนด้านการเงิน และผู้ก่อตั้ง Fintech Startup
  • ผู้ก่อตั้ง Ricco Wealth ชุมชนนักลงทุนและ Content Creator ด้านนวัตรกรรมการลงทุน
  • ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท แมชชั่นเวลธ์ จำกัด (กำลังยื่นใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนกับ ก.ล.ต.)
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง MoneyClub สื่อออนไลน์ทางด้านการเงิน
  • Business Consult ทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล
  • เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยปี 2564
  • วิทยากรทางด้านฟินเทค และสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับองค์กรต่างๆ 
 

ช่องทางติดต่อเรา

Scroll to Top

โปรดเลือก Login ด้วย Facebook หรือ Google

หรือเข้าสู่ระบบด้วย Email